KRYESIA

 

BASHKËDREJTUESIT E PARTISË SË GJELBËR

Ilir Isai

 

 

Keida Ushtelenca

 

 

 

 

   

 

 

PARTNERËT TANË