KRYESIA

 

Edlir Petanaj
Kryetar

Ilir Isai
Sekretar i madhënieve ndërkombëtare

 

 

Besim Sukthi
Sekretar organizativ

 

Keida Ushtelenca
Sekretare për mardhëniet me publikun

   

 

 

PARTNERËT TANË