FUQIZIMI I RINISË DHE INTEGRIMI

Fuqizimi i Rinisë Të rinjtë janë largpamës, inovatorë, inspirues të ndryshimit. Por tani vendi ynë nuk mund të sigurojë një perspektivë për shumë prej tyre. Sot, ankthi i të rinjve për të ardhmen dhe mosbesimi i tyre është shumë i madh. Pjesa më e madhe e rinisë e dinin se starti i tyre pas moshës […]

Lexo me shume

BUJQËSIA DHE SIGURIA USHQIMORE

Siguria ushqimore Siguria ushqimore bazohen në perdorimin e një ushqimi të shëndetshëm dhe cilësor. Popullsia në mbarë vendin ka mundësi të gëzojë një produkt lokal, pra një ushqim të sigurtë, të shëndetshëm dhe të shijshëm. Prodhimi i ushqimeve cilësore sot është i përballueshëm për popullsinë vendase. Ne dëshirojmë të ndryshojmë sistemin aktual të prodhimeve bujqësore […]

Lexo me shume

NJË SHQIPËRI SOCIALE

Të Gjelbrit besojnë se drejtësia dhe solidariteti janë struktura e shoqërisë tonë dhe baza për një Shqipëri të begatë. Ne jemi të pasionuar për zhvillimin e një Shqipërie sociale dhe për politikat mbështetëse për rivendosjen e drejtësisë sociale, reduktimin e pabarazisë dhe zhdukjen e varfërisë. Ne e vlerësojmë kontributin e qytetarëve, shoqatave dhe iniciativat lokale […]

Lexo me shume

EKONOMIA E GJELBËR DHE PUNËSIMI

Nuk mund të kemi një qendrueshmëri mjedisore pa patur njëkohësisht dhe një zhvillim të qëndueshëm në fushën sociale dhe ekonomike. Ne dëshirojmë të kemi një zhvillim të qëndrueshëm, që nuk ndërtohet mbi shfrytëzimin e pamëshirshëm të burimeve natyrore si dhe mbi shkatërrimin e mjedisit. Synimi kryesor i tij duhet të jetë që t´i plotësojë nevojat […]

Lexo me shume

KLIMA DHE ENERGJIA

Ne duhet të mbajmë diversitetin biologjik dhe të reagojmë dhe veprojmë konkretisht mbi ndryshimin klimaterik, të luftojmë ngrohjen globale nëpërmjet përdorimit të qëndrueshëm të resurseve të rinovueshme dhe përdorimit me kujdes të resurseve jo–të riciklueshme. Ndryshimet klimaterike Mrojtja e planetit është një vlerë thelbësore e gjelbër. Mënyra se si ne aktualisht konsumojmë dhe prodhojmë energji […]

Lexo me shume

MJEDISI DHE BURIMET NATYRORE

Ndotja dhe shkatërrimi i burimeve natyrore në vendin tonë po kërcënojnë seriozisht mjedisin, Zgjidhja e problemeve mjedisore dhe ndalimi i shkatërrimit të burimeve jo të ripërtëritshme të vendit është zbatimi i një politike miqësore me mjedisin. Ne duhet të ndalojmë varfërimin e burimeve natyrore të vendit duke stimuluar ekonomitë që respektojnë mjedisin dhe investojnë kapitale […]

Lexo me shume

NJË SHOQËRI E HAPUR DHE TOLERANTE

Liria  Ne vazhdimisht punojmë për një Shqipëri që siguron liritë individuale, të drejtat dhe jetën private të qytetarëve të saj. Ne duam të sigurohemi se liria, demokracia dhe barazia do të jenë themelet e shtetit tonë të së drejtës. Ne duam një shoqëri pluraliste, gjithëpërfshirëse dhe tolerante. Ne duam një shoqëri jo diskriminuese ku zëri […]

Lexo me shume

Koha për të patur një zë të fortë qytetar dhe politik pro mjedisit

Nga Edlir PETANAJ  Kryetar i Partisë së Gjelbër Mjedisi duhet konsideruar si shtëpia jonë e përbashkët. Kontributi dhe angazhimi i gjithësecilit është i pazëvendësueshëm. Në këtë kontekst një shtyllë kryesore e  strategjisë për përmirësimin e situatës mjedisore është rritja e nivelit të ndërgjegjësimit dhe edukimit qytetar në mbrojtje të mjedisit. Sot kemi një sërë organizmash […]

Lexo me shume