Thomas Waitz, Bashkëkryetar i Partisë së Gjelbër Europiane dhe Deputet i Parlamentit Europian