Dokument politik: Plani ynë i ardhshëm për transportin

Ne jemi për një politikë transportesh që shikon nga e ardhmja e cila do të adresoj krizën e klimës do të reduktoj nivelet e ndotjes së ajrit duke shkuar drejtë standarteve Europiane.Kjo arrihet duke investuar në përmirësimin e transportit publik në të gjithë vendin. Ne kemi mundësinë për t’i bërë komunitetet më të zhvilluar dhe […]

Lexo me shume

Deklaratë politike

Të ndalim me “Votë” shkatërrimin se mjedisit dhe burimeve natyrore Me anë të kasaj deklarate politke Partia e Gjelbër i bënë thirrje qytetarëve, të rinjve, shoqërisë cilive ambientaliste të bashkohemi së bashku për të ndalur shktërimin ë mjedisit dhe burimet natyrore. Ndotja dhe shkatërrimi i burimeve natyrore në vendin tonë po kërcënojnë seriozisht mjedisin, Zgjidhja […]

Lexo me shume

Rezolutë për mbrojtjen e lumenjve, biodiversitetit dhe zonave të mbrojtura

Partia e Gjelbër me anë kësaj rezolute i bën thirrje Qeverisë Shqiptare ‘të kontrollojë zhvillimin e hidrocentraleve në zonat e ndjeshme mjedisore, dhe në zonat e mbrojtura, për të ruajtur lumenjtë, biodiversitetin dhe integritetin e parqeve kombëtare ekzistuese. Ne kërkojmë nga Qeveria të rrisë transparencën përmes pjesëmarrjes publike dhe përmes konsultimeve për gjithë projektet e […]

Lexo me shume

Rezolutë: Bashkëpuimi i PGJ-së me Shoqërinë Civile Ambientaliste është thelbësor dhe i rendësishëm

Partia e Gjelbër dhe shoqëria civile ambientaliste në Shqipëri kanë objektiv të përbashkët kapërcimin e krizës ekologjike dhe ndërtimin e një shoqërie të qëndrueshme. Bashkëpunimi për idetë, qasjet, zgjidhjet dhe mjetet në funksion të tyre, do të jetë një garanci më shumë jo vetëm për suksesin në përballimin e sfidave të shkatërrimit aktual  mjedisor si […]

Lexo me shume

RRJETI I KËSHILLTARËVE TË GJELBËR I SHQIPËRISË

ALBANIAN GREEN COUNCILOR NETWORK (AGCN) Rrjeti i Këshilltarëve të Gjelbër i Shqipërisë (AGCN) është një rrjet i pavarur dhe autonom me rreth 37 Këshilltarë të Partisë së Gjelbër të zgjedhur në  këshillat bashkiake. AGCN ekziston për të siguruar mbështetje për Këshilltarët e Partisë së Gjelbër në të gjitha nivelet e qeverisjes, si dhe për ata […]

Lexo me shume

Elbasan, 19 Shator 2020 Krijohet rrjeti i këshilltarëve të gjelbër

Në qytete, ne po përballemi me shumicën e sfidave për politikën e Gjelbër: lufta për një mjedis të pastër dhe kundër ndotjes, për drejtësi sociale dhe integrim, për modele të qëndrueshme trafiku, për demokraci lokale. Të jesh aktiv në këtë nivel është shumë e rëndësishme, sepse shumica dërrmuese e qytetarëve kërkojnë qasje të gjelbër në […]

Lexo me shume

Java e Gjelbër në Elbasan

18-20 shtator, 2020 Partia e Gjelbër zgjodhi Elbasanin për të kryer një sërë aktivitetesh në kuadër të ‘Javës së Gjelbër’. Aktiviteti startoi të Premten me konferencën vjetore të degës rajonale Elbasan në kuadër edhe të riorganizimit për zgjedhjet e ardhshme.  Nga diskutimet e pjesëmarrësve, përfaqësues të strukturave lokale të qarkut Elbasan, ra në sy entuziazmi […]

Lexo me shume

Partia e Gjelbër e Shqipërisë zgjedh lidershipin e ri. Për herë të parë një parti politike Shqiptare, në respekt të barazisë gjinore, ka në drejtimin e saj dy Bashkëkryetarë.

Dr. Keida Ushtelenca dhe Edlir Petanaj janë dy drejtuesit e Partisë së Gjelbër të Shqipërisë. Asamblea Kombëtare e Të Gjelbërve, përveç zgjedhjes së drejtuesve, miratoi një sërë dokumentesh të rëndësishëm si: Dokumentin politik “Për ndryshimet klimaterike”; Dokumentin politik “Një plan për bujqësinë e së ardhmes”; Dokumentin politik “Një plan për të ardhmen e transportit”; Dokumentin […]

Lexo me shume

Të Gjelbrit një realit politik

Kur flitet për krizën mjedisore, mendoj që zgjidhja në radhë të parë është politike. Politika është përgjegjësja kryesore për shkatërrimin e mjedisit me vendimet që merr. Deri më sot ne nuk kemi pasur një politikë të ndershme dhe miqësore me mjedisin dhe burimet natyrore. Pra ajo që është emergjente është të ndryshojmë kursin politik dhe […]

Lexo me shume

E ardhmja është e gjelbër

Partia e Gjelbër ekziston sepse shoqërisë sonë i duhet një zë politik që nuk bën kompromis në dëm të mjedisit, sepse shoqërisë sonë i duhet një ndryshim, i duhet një aksion konkret, pasi tashmë të gjithë jemi të bindur se mjedisi mbrohet me votë. Partia e Gjelbër lindi si një lëvizje politike të cilën në […]

Lexo me shume